TT Online

Sağlıklı, yaşanabilir, daha güzel bir dünya için üzerinde durulması gereken öncelikli konulardan biri; çevre konusudur. Gerekli önlemler alınmazsa, başta iklim değişikliği olmak üzere çok ciddi küresel çevre sorunları insanlığın geleceğini tehdit edecektir. 

Bu amaçla Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. olarak daha sağlıklı, yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilirlik hedeflerimiz; çevresel ayak izinin oluşturulması, yaşam döngüsünün belirlenerek desteklenmesi, atıkların geri dönüşüm oranlarının arttırılması, iklim değişikliğinin takibi, karbon ayak izinin belirlenmesi ve biyoçeşitlilik olarak belirlenmiştir.

2017 yılında TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi alınmış ve her yıl gerçekleştirilen tetkikler ile sürekliliği sağlanmaktadır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin amacı; ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesi, çevresel performansın kontrol edilmesi ve geliştirilmesi süreçlerini kapsamaktadır.

İşletmemizde, ISO 14001 ışığında temiz ve çevreye duyarlı üretim hedefine ulaşmak için başlıca aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır;

Yaşadığımız dünyanın ve bu çevrenin bizim olduğu hatırlanmalı, içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın, ayak bastığımız toprağın, bilinçsizce tükettiğimiz kaynakların, insanlığın geleceği için taşıdığı önemi birey ve toplumlar olarak unutmamalıyız.