TT Online

Tosyalı Toyo Çelik A. Ş. çelik sektöründe sunmuş olduğu en geniş rekabetçi ürün yelpazesi ile bilgi ve tecrübenin en üst düzeyde kullanıldığı, standartlara uygun yassı çelik ürünleri üreterek ülkemizin kalkınmasına ve gelişimine önemli katkı sağlar.

Tüm çalışanlarımızın katılımı ile, amaç ve hedeflerimiz çerçevesinde belirlediğimiz Kalite, Çevre, Enerji ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

•            Müşteri ihtiyaçları ve beklentilerine uygun; rekabetçi, kaliteli, istenilen zamanda ve istenilen miktarda ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,  

•            Tüm paydaşlarımızla birlikte çelik sektöründe yurtiçi ve yurtdışında sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek,

•            Üretim maliyetlerini azaltarak verimliliği ve karlılığımızı artırmak,

•            Tüm çalışanlarımız ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmak, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, alt yüklenicilerimizin ve paydaşlarımızın beklentilerini sağlamak,

•            Amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynağı sağlamak,

•            Kalite, Çevre, Enerji ve İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci oluşması için farkındalık yaratmak, eğitimlerini etkin kılmak, iletişim sağlamak ve iş birliğinde bulunmak,

•            Ulusal-uluslararası standartlar; yasalar, yönetmelikler ve müşteri şartlarına uyarak kalite, çevre, enerji ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

•            İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm riskleri belirlemek, azaltmak başta  çalışanlarımız olmak üzere  tedarikçilerin, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin sağlık ve güvenlik refahını temin etmek,

•            Uygulanacak sistem ve yöntemler ile çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek riskleri azaltmak, kirliliği önlemek ve çevre performansımızı sürekli arttırmak,

•            Hammadde ve enerjiyi etkin ve verimli kullanarak doğal kaynaklarımızı korumak,

•            Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini sağlamak, tasarım faaliyetlerini desteklemek,

•            Kuruluşumuz bünyesindeki Kalite,Çevre,İş sağlığı güvenliği ve enerji Yönetim Sistemlerini ve performansını sürekli iyileştirmektir.

                                                            Tosyalı Toyo Çelik A.Ş.

MİSYONUMUZ

Sektörde öncü; verimlilik ve başarımızı destekleyecek deneyimli personel gücüne ve teknolojik alt yapıya sahip; hedef kitlesine en iyi hizmeti ve ürünü sağlayan; ülke ekonomisine katma değer oluşturan çevreye ve topluma duyarlı, inovasyonu kurum kültürü olarak benimsemiş bir dünya şirketi olmak.

VİZYONUMUZ

DEĞERLERİMİZ