TT Online

Tüm çalışanlarımızın katılımı ile, amaç ve hedeflerimiz çerçevesinde belirlediğimiz Kalite, Çevre, Enerji ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

•            Müşteri ihtiyaçları ve beklentilerine uygun; rekabetçi, kaliteli, istenilen zamanda ve istenilen miktarda ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,

•            Tüm paydaşlarımızla birlikte çelik sektöründe yurtiçi ve yurtdışında sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek,

•            Üretim maliyetlerini azaltarak verimliliği ve karlılığımızı artırmak,

•            Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, alt yüklenicilerimizin ve paydaşlarımızın beklentilerini sağlamak,

•            Amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynağı sağlamak,

•            Kalite, Çevre, Enerji ve İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci oluşması için farkındalık yaratmak, eğitimlerini etkin kılmak, iletişim sağlamak ve iş birliğinde bulunmak,

•            Ulusal-uluslararası standartlar, yasalar, yönetmelikler ve müşteri şartlarına uyarak kalite, çevre, enerji ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

•            İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm riskleri belirleyerek çalışanların, tedarikçilerin, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin sağlık ve güvenlik refahını temin etmek,

•            Uygulanacak sistem ve yöntemler ile çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek riskleri azaltarak çevre performansımızı sürekli arttırmak,

•            Hammadde ve enerjiyi etkin ve verimli kullanarak doğal kaynaklarımızı korumak,

•            Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini sağlamak, tasarım faaliyetlerini desteklemek,

•            Kuruluşumuz bünyesindeki Kalite,Çevre,İş sağlığı güvenliği ve enerji Yönetim Sistemlerini ve performansını sürekli iyileştirmektir.

                                                            Tosyalı Toyo Çelik A.Ş.

MİSYONUMUZ

Sektörde öncü; verimlilik ve başarımızı destekleyecek deneyimli personel gücüne ve teknolojik alt yapıya sahip; hedef kitlesine en iyi hizmeti ve ürünü sağlayan; ülke ekonomisine katma değer oluşturan çevreye ve topluma duyarlı, inovasyonu kurum kültürü olarak benimsemiş bir dünya şirketi olmak.

VİZYONUMUZ

DEĞERLERİMİZ