TT Online

Tosyalı Toyo Çelik A. Ş. çelik sektöründe sunmuş olduğu en geniş rekabetçi ürün yelpazesi ile bilgi ve tecrübenin en üst düzeyde kullanıldığı, standartlara uygun yassı çelik ürünleri üreterek ülkemizin kalkınmasına ve gelişimine önemli katkı sağlar.

Tüm çalışanlarımızın katılımı ile, amaç ve hedeflerimiz çerçevesinde belirlediğimiz Kalite, Çevre, Enerji ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

•            Müşteri ihtiyaçları ve beklentilerine uygun; rekabetçi, kaliteli, istenilen zamanda ve istenilen miktarda ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,  

•            Tüm paydaşlarımızla birlikte çelik sektöründe yurtiçi ve yurtdışında sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek,

•            Üretim maliyetlerini azaltarak verimliliği ve karlılığımızı artırmak,

•            Tüm çalışanlarımız ve çalışan temsilcilerimizle birlikte, katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmak, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, alt yüklenicilerimizin ve paydaşlarımızın beklentilerini sağlamak,

•            Amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynağı sağlamak,

•            Kalite, Çevre, Enerji ve İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci oluşması için farkındalık yaratmak, eğitimlerini etkin kılmak, iletişim sağlamak ve iş birliğinde bulunmak,

•            Ulusal-uluslararası standartlar; yasalar, yönetmelikler ve müşteri şartlarına uyarak kalite, çevre, enerji ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

•            Tüm faaliyetlerimizde iş ile ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak,

•            İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm tehlike ve riskleri belirleyerek ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmak, başta çalışanlarımız olmak üzere tedarikçilerin, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin sağlık ve güvenlik refahını sağlamak,

•            Uygulanacak sistem ve yöntemler ile çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek riskleri azaltmak, kirliliği önlemek ve çevre performansımızı sürekli arttırmak, çevrenin korunmasını sağlamak.

•            Hammadde ve enerjiyi etkin ve verimli kullanarak doğal kaynaklarımızı korumak,

•           Sürdürülebilirlik kapsamında İklim değişikliğinin etkisinin azaltılması ve uyumu ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını sağlamak

•           Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini sağlamak, tasarım faaliyetlerini desteklemek,

•        Kuruluşumuz bünyesindeki Kalite, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve Enerji Yönetim Sistemlerini ve performansını sürekli iyileştirmektir.                                                                                                                                                                                                                                                                         

     Tosyalı Toyo Çelik A.Ş.

MİSYONUMUZ

Sektörde öncü; verimlilik ve başarımızı destekleyecek deneyimli personel gücüne ve teknolojik alt yapıya sahip; hedef kitlesine en iyi hizmeti ve ürünü sağlayan; ülke ekonomisine katma değer oluşturan çevreye ve topluma duyarlı, inovasyonu kurum kültürü olarak benimsemiş bir dünya şirketi olmak.

VİZYONUMUZ

DEĞERLERİMİZ