TT Online

Tosyalı Toyo Çelik A.Ş., “Bütün İş Kazaları Önlenebilir.” bakış açısını, İSG politikasının merkezine oturtmuştur. Bu bağlamda, proaktif bir yaklaşımla gerekli tüm çalışmalar eksiksiz ve tavizsiz bir şekilde sürdürülmektedir.

Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği gerekliliklerinin sağlanması için OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni uygulamaktadır. OHSAS 18001’in temel amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar doğrultusunda, işletmede tespit edilen riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürdürülebilir hale getirmektir. 


OHSAS 18001 Yönetim Sistemi’nin amaçları üç ana başlık altında toplanabilir:

1. Çalışanları Korumak

Çalışanları iş yerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak.

2. Üretim Güvenliğini Sağlamak

İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirilmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimini korumak.

3. İşletme Güvenliğini Sağlamak

Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması ile işletme güvenliğini sağlamak.

İşletmemizde, OHSAS 18001 ışığında “Sıfır İş Kazası - Sıfır İş Göremezlik - Sıfır İş Gücü Kaybı ” hedefine ulaşmak için başlıca aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır;

 

En büyük kazancımız, sağlıklı ve mutlu çalışanlara sahip olmaktır!

Önce iş güvenliği…